>
INFO. O DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Infinity Line  Sp z o.o   z siedzibą w Babicach  pod adresem ul. Zakopiańska 3A  32-551 Babice , zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS : 0000350516, , REGON 121172084, NIP 6282227366.

2)  Administratorem danych jest Infinity Line Sp z o.o, adres e-mail:  biuro@infinityline.pl .

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z Infinity Line Sp z o.o   umowy o świadczenie usług handlowych przez Infinity Line Sp z o.o , a także wykonania ciążących na Infinity Line Sp Z o.o.  obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4) Infinity Line Sp z o.o  jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Infinity Line Sp Z o .o ) W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Infinity Line. Sp z o o na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Infinity Line Sp. z o.o  a Podwykonawcami  Infinity Line Sp z o.o . Przekazanie Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Infinity Line Sp z o.o  umowy o współpracy usług oferowanych przez Infinity Line Sp z o.o  w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z Infinity Line Sp z o.o  umowy o świadczenie usług oferowanych przez Infinity Line Sp z o.o . Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

5) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

6) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

7) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Infinity Line Sp z o.o  umowy o świadczenie usług oferowanych przez Infinity Line Sp z o.o , a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Infinity Line Sp z o.o  działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Infinity Line Sp z o.o  ciążącego na Infinity Line Sp z o.o  obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Infinity Line Sp z o.o  informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

8) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl